Facebook  

AKCE


Novinka- Sezónní uskladnìní pneumatik

16.03.2013 | rubrika: AKCE | poet peten: 1115 | koment: 0 (pidat)

Velmi výhodná služba založená na naší starosti o Vaše pneumatiky !

Pøi uskladnìní pneumatik u nás, si nemusíte dìlat starosti s odvozem a dovozem pneu do servisu, s místem pro jejich uskladnìní a nebudou Vám v garáži, èi na jiném místì pøekážet. V dobì, kdy se o tyto pneumatiky  staráme, provedeme jejich kontrolu (technický stav, umytí) a pøipravíme je na nadcházející období. Všechny tyto starosti pøevezmeme plnì za Vás. Pøed pøíchodem sezóny, pro kterou jsou urèeny se po dohodì provede zákazníkovi jejich zpìtná montáž na vozidlo.


design and  php engine by Otto Kokštein    |   copyright © 2013    |      http://www.pneumila.cz